Postavitev mlaja in blagoslov motorjev 2015

TUDI LETOS JE BIL DOGODEK ZELO USPEŠEN.

HVALA VSEM OBISKOVALCEM, KI STE PRIŠLI V TOLIKŠNEM ŠTEVILU

HVALA VSEM SPONZORJEM IN PODPORNIKOM, KI STE NA KAKRŠENKOLI NAČIN PRISPEVALI

K IZVEDBI